holiday on the beach mutual fund news 1 day night

มารู้จัก ผักเม็ด Bio Veggie กัน

ผักเม็ด ผักอัดเม็ด Bio Veggie

รู้จักกับ ผักเม็ด Bio Veggie กันดีกว่า ด้วยคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ คือ ผักเม็ด Bio Veggie มี 5 สี สีของผักเม็ดนั้นเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติอย่างแท้จริงของผักสดหลากหลายชนิด เช่น สีเหลืองจากฟักทอง สีม่วงจากบีทรูทและกะหล่ำปลีแดง สีส้มได้จากแครอท สีเขียวนั้นได้จากป๋วยเล้ง และสีเขียวเข้มนั้นได้จากบล๊ิอคโคลินี โดยไม่มีการเติมแต่งสีสังเคราะห์เพิ่มเติมแต่อย่างใด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทผักเม็ด BioVeggie ผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ด Bio Veggie ได้คัดสรรพืชผักสดต่างๆ ที่มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการสูง จากการเพาะปลูกบนพื้นที่ภูเขาสูงในสภาวะแวดล้อมและการควบคุมมาตรฐานอันดีเยี่ยม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทผักเม็ด Bio Veggie ได้รวบรวมและคัดสรรผักสดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงสุดของพืชผักชนิดต่างๆ ผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์การอาหาร สามารถถนอมรักษาสารอาหารที่ได้จากธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้คงอยู่ในรูปของผักอัดเม็ด Bio Veggie นี้ได้ ซึ่งสะดวกต่อการบริโภคและมีคุณค่าทางอาหารสูงสุด ดังแสดงไว้ในผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์

ผัก อัด เม็ด bio veggie มีสารอาหารจากผัก ครบถ้วน ไม่ผสมสารสังเคราะห์ใดๆ

ผักอัดเม็ด Bio Veggie นั้น บรรจุในซองสีเขียวปิดสนิทจำนวน 5 เม็ด ต่อ 1 ซอง ปริมาณน้ำหนักสุทธิ เท่ากับ 250 มก./เม็ด หรือ 1,250 มก./ซอง โดยวิธีง่ายๆ ที่จะได้รับสารอาหารครบถ้วนควรบริโภคอย่างน้อย 1-2 ซองต่อวัน เช้า หรือเย็น และดื่มน้ำตามพอสมควร เนื่องจากมี Fiber เป็นส่วนประกอบจำเป็นต้องมีน้ำเพื่อทำละลาย หากดื่มน้ำน้อยจะไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด เพียงแต่มีอาการหิวน้ำและคอแห้งเหมือนปกติทั่วไปนั่นเอง

วิธีการเก็บรักษา เมื่อเปิดซองแล้วควรรับประทานให้หมด ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ให้พ้นจากแสงแดด สนใจทดลองใช้ โปรดสั่งซื้อสินค้า ผักเม็ด Bio Veggie ได้แล้ววันนี้

ผักเม็ด ผักอัดเม็ด Bio Veggie

ผลิตภัณฑ์ ผักอ้ดเม็ด วี ไบโอเวกกี้ นั้นผลิตโดย บริษัท ไบโอเวกกี้โปรดักส์ จำกัด จัดจำหน่ายโดย บริษัท โตมี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.